Välj en sida

Galleri Shirvan Göteborg 1992

Modell search -93

Cue-club show 1994

Aktivitet med gruppen ”Form femmes:

Invigning av Jazzclubben Nefertiti 1995

VM-shower 1995

Galleri Sintra samlingsutställning ”smycka dig” Göteborg 1997

Krasnapolisky cafe/galleri Göteborg 1999

Röhrskas aulan show 2000

St. Jörgen Park Resort 2010

Galerie aux quatre vents Frankrike 2014

Kontinuerlig utställning på MPC Jewellery Göteborg